Kopiowanie Ruchów Tradera

Każdy kto ukończył dowolną edycję Kursu Inteligentny Inwestor lub przeczytał książkę Inteligentny Inwestor XXI wieku posiada wiedzę umożliwiającą inwestowanie na rynkach finansowych. To czego może Wam brakować to obycie ze zmiennością, ale do tego niezbędna jest po prostu praktyka.

Aby ułatwić Wam inwestowanie na rynkach finansowych, uruchomione zostało Kopiowanie Ruchów Tradera. W ramach abonamentu Standard otrzymujecie na bieżąco mailingi o wszystkich ruchach Tradera21, aktualny skład jego portfela oraz raporty specjalne. Dodatkowo każdy z Was otrzymuje dostęp do webinaru inauguracyjnego z 24 czerwca 2020 roku, na którym w szczegółach wyjaśnione zostały różne elementy Kopiowania Ruchów Tradera.

Dostępny jest też Pakiet Premium w którego skład wchodzą dodatkowo webinary z Traderem21 dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej (4 razy w roku), a także godzina konsultacji z Zespołem Independent Trader.

Usługa Kopiowania Ruchów Tradera pojawiła się na rynku ponad 3,5 roku temu (maj 2017 roku). Z początku prowadziliśmy jedynie statystyki dotyczące zyskownych i stratnych pozycji. W całym tym okresie aż 77% pozycji zostało zamkniętych z zyskiem. Jeśli zaś wzięlibyśmy wszystkie pozycje, zarówno otwarte jak i zamknięte to na dzień 31 grudnia 2020 roku skuteczność wynosiła 72%.

Z czasem Kopiowanie Ruchów Tradera zaczęło cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki poszerzeniu Zespołu Independent Trader od 30 sierpnia 2019 zaczęliśmy prowadzić dużo bardziej szczegółowe statystyki. Od tamtego momentu do 31 grudnia 2020 roku portfel Tradera zyskał niecałe 35% w ujęciu dolarowym. Dla porównania S&P500 zyskał 28,35%.

Portfel Standardowy vs. S&P 500

Dodamy również, że w ujęciu złotówkowym (czyli po uwzględnieniu zmiany kursu USDPLN) portfel Tradera przyniósł zysk 26,74%. Jak poradził sobie w tym czasie WIG, czyli główny indeks polskiej giełdy? Przyniósł „zwrot” 0,5%.

Dowiedz się więcej o wynikach i zmienności portfela oraz o aktualnej edycji Kopiowania Ruchów Tradera.